Sayfa Gösterimi : 6429

Anasayfa

Anasayfa \ Anasayfa

06
Oca.

Fakülte  Adına Sahibi  : Prof.Dr.Haldun MÜDERRİSOĞLU

 

 

                       Editör:  Prof.Dr.Oktay YILDIZ

 

       Editörler Kurulu:  Prof.Dr.Zeki DEMİR

                                   Doç.Dr.Derya SEVİM KORKUT

                                   Doç.Dr.Abdurrahim AYDIN

                                   Yrd.Doç.Dr.Akif KETEN

                                   Yrd.Doç.Dr.Tarık GEDİK

                                   Doç.Dr.Aybike Ayfer KARADAĞ

 

     Dizgi Sorumluları: Arş.Gör.Sertaç KAYA

                                   Arş.Gör.Muhammet ÇİL

     

Online: ISSN 2148-7855  

Basılı  :ISSN 2148-7871

                                 

Dergimiz;

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 2005 yılından itibaren hakemli dergi olarak yılda 2 defa yayınlanmaktadır.

D.Ü. Ormancılık Dergisi  2013 yılından itibaren CAB Özet Full-text'te taranmaktadır.

 

 

Kapsam ve Yazım Kuralları 

 

      Ormancılık Dergisi'nde, orman, orman endüstri, peyzaj ve ilgili alanlardaki özgün araştırmalar ve nitelikli derlemeler yayınlanır. Dergide yayınlanacak eserler Türkçe, İngilizce olarak yazılabilir. Dergiye gelen eserin basımı öncesinde hakem görüşü alınır. Gönderilen makalenin dergide yayınlanmasına hakem raporları doğrultusunda editörler kurulu karar verir. Yayınlanması uygun bulunmayan eser yazarına/yazarlarına geri gönderilmez. Dergide yayınlanacak eserin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya yayın hakkının verilmemiş olması gerekir Buna ilişkin yazılı belge, makale ile gönderilmelidir. Türkçe kullanmaya özen göstermeli gereksiz yabancı veya eski dil kullanımından kaçınılmalıdır.

        Eser metni Microsoft Word programında, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ile paragrafların ilk satır girintisi 1 cm olacak şekilde yazılarak, dofdergi@duzce.edu.tr adresine gönderilmelidir. Eser; Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekirse) ve Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Eser, A4 formatında, soldan 3 cm, sağdan 2.5 cm, üsten ve alttan 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Eser başlığı ortalı diğer ana başlıklar sola yastlanmış ve koyu, özet ve abstract 10 punto ile, şekil ve çizelgeler 10 punto ile yazılmalıdır. Başlıklardaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır (2. Materyal ve Yöntem gibi). Kaynaklar 12 punto ile yazılarak paragraf asılı girinti  1 cm kullanılarak yazılmalıdır. Şekil ve çizelge başlıklarının çizelge no kısmı koyu olmalıdır (Çizelge 1. Kayın sahalarında gibi). Şekiller hazırlanırken, eğer şeklin renkli basılması zorunlu değilse, kullanılan programın renkli seçeneği değil, “gri ton” seçeneği tercih edilmeli ve çerçeve seçeneği kaldırılmalıdır.

       Türkçe ve İngilizce özetler sorunu, kullanılan yöntemi, bulguları ve sonuçları içermeli, 300 kelimeyi geçmemeli ve en fazla dört adet anahtar kelime kullanılmalıdır.

      Yazar adı/adları açık olarak yazılmalı, ünvan kullanılmamalı ve soyadların son harfi üzerine rakam koyularak iletişim bilgileri ilk sayfanın altına dipnot olarak verilmelidir.

       Eserde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf, metin içerisinde "yazar, yıl" (Eşen, 2004) veya (Yıldız ve ark., 1999; Eşen ve Yıldız, 2003; Tosun, 2005) şeklinde verilmelidir. Üç ya da daha fazla yazarın kaynağı ifade edilmek istenirse "ve ark.," veya "et al.," kısaltması kullanılmalı, Türkçe makalenin metni içerisinde yabancı kaynak gösterirken de et al., değil ve ark., kullanılmalıdır (Waring ve ark., 1998).

      Kaynaklar listesi yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yararlanılan kaynak;

      Dergiden alınmışsa;Yildiz O, Sarginci M, Eşen D and Cromack K Jr. 2007. Effects of Vegetation Control on Nutrient Removal and Fagus orientalis, Lipsky Regeneration in The Western Black Sea Region of Turkey. Forest Ecology and Management  240(1-3): 186-194.

      Akalp, T 1978.  Türkiye'deki Doğu Ladini (Picea orientalis I.K. Carr.) Ormanlarında Hasılat Araştırmaları I.Ü.Orman Fakültesi. Yayını No: 2483: 26I-265

      Kitabın bir bölümünden alınmışsa; Sparks D L, Page A L, Helmke P A, Loeppert R H, Soltanpour P N, Tabatabai M A, Johnson C T, Sumner M E, Bartels J M, and Bigham J M (Eds). 1996. Methods of Soil Analysis – Part 3 – Chemical Methods. Madison, Wisconsin: Soil Science Society of America and American Society of Agronomy.

      Fıratlı, Ç 1993. Arı Yetiştirme. 239-270. Hayvan Yetiştirme ("Edt. M. Ertuğrul), Remzi Kitabevi, Ankara

     Anonim ise; Anonim, 1993. Orman İstatistikleri Özeti 1991. TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 1234, Ankara. (Kaynak yabancı ise "Anonymous" olarak verilmelidir)

 

     Internet ortamından alınmışsa;http://www.esf.edu/facstaff/ (2000) şeklinde verilmelidir.

      Eserde uluslararası ölçü birimleri kullanılmalıdır.

 Yayın kurallarına uymadan gönderilen makaleler değerlendirilmeye alınmaz. 

    Yayın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Yayınlanan eserin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.